Arkitekt & Kunstner

Mit navn er Line, og jeg er 27 år. Jeg er uddannet Cand.arch, Arkitekt MAA fra Kunstakademiets Arkitektskole i København. Jeg har altid haft en kærlighed for det kreative, hvor jeg har beskæftiget mig med flere discipliner gennem tiden. Siden jeg var helt lille, har jeg ville være arkitekt, så det var en stor drøm, der gik i opfyldelse, da jeg blev færdig som arkitekt i januar 2018.

På min kandidat har jeg arbejdet med byen som et gigantisk artefakt og en samling. Studier fra 7., 8. og 9. semester har ledt mig videre til mit afgangsprojekt, Rummet i Horisonten – en Kirke i Ørestad, der kort fortalt forsøger at tilføre noget til en bydel, som jeg mener mangler en kollektiv og individuel erindring.

Tværfaglig arkitekt
Som en del af min uddannelse, valgte jeg at tage et semester som meritstuderende på Kunsthistorie på KU for at få den mere teoretiske del af det kunstneriske fag ind under huden. Her beskæftigede jeg mig med ”kunst i det offentlige rum” og ”kuratering og udstillingsæstetik”. Derigennem har jeg tilegnet mig en større viden om kunsten og byens offentlige rum, og jeg er yderst bevidst om, hvilken sammenhæng disse kan have. Jeg har stærke kompetencer i at undersøge byens offentlige rum; hospitaler, museer, andre generelle offentlige bygninger, byens parker og pladser, og i det hele taget byens store sammenhænge. Derudover har jeg relevant erfaring med forskellige former for borgerinddragelse.

Formidling og kommunikation
Hele mit studieliv har været en læring i formidling. Fra arkitektskolen har jeg stor erfaring i at formidle en idé og koncept om et rum, en bygning eller byens rum. Jeg forstår at formidle et budskab både visuelt (skitsering, 2D, 3D, foto og rendering) og mundtligt. Yderligere er jeg qua mit semester som meritstuderende på Kunsthistorie på KU trænet i den skriftlige kommunikation, hvor jeg evner at afslutte både små og store skriftlige notater. Fra begge skoler har jeg opnået erfaring med teori, analyse og vurdering, som jeg formår både at omsætte i praksis på et højere akademisk og et selvreflekterende niveau.

Skitsering
Jeg har en stærk skitsehånd, hvor jeg både forstår at skitsere på stedet, fx sammen med kunden, samt at producere skitser til præsentationer. Jeg bruger håndskitsen som en del af min arbejdsmetode, før jeg bevæger mig over i det digitale.

Helhed og del
Gennem min studietid og erhvervserfaring har jeg beskæftiget mig med alt fra materialet, detaljen og objektet til byens store sammenhænge. Jeg forstår at arbejde på alle skalatrin, da jeg er af den opfattelse, at der på den måde bedst skabes sammenhæng i et projekt. Min store interesse er byen og byudvikling, og jeg mener, at det bedste resultat med byudvikling og lokalplanlægning opnås, fordi der også er forståelse for den enkelte bygning og det enkelte sted, og hvilken plads dette har i helheden.

Overblik og struktur
Af natur er jeg særdeles struktureret, og selvom jeg er logisk tænkende, spænder min tankegang stadig ud for boksens fire vægge. Jeg er en selvstændig arkitekt, som har fokus og overblik. Jeg kan skabe struktur i mit arbejde, hvor jeg påtager mig ansvar for at få løst opgaverne rettidigt og med kvalitet, om det er alene eller i samarbejde med kollegaer. Derudover er jeg systematisk i min arbejdsproces, da jeg mener, at dette faciliterer det kreative bedst muligt. Samtidig er jeg løsningsorienteret, men har ligeledes blik for processen.